Uz sākumu
Skolotāji
Skolas padome
Interešu izglītība
Mēs lepojamies
Informācija
Projekti
Kontakti
Iepirkumi
Comenius projekti
Fotogalerija
Bibliotēka
Erasmus+
Ēdināšana
Projekts "Esi līderis"
Karjera
Pašnovērtējuma ziņojumsAlūksnes novada vidusskolas darbinieku kolektīvs 2017./2018. m.g.

Skolas direktore
Ilze Līviņa
Sākumskolas skolotāja

Līga Krūmiņa
Direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Silva Zariņa

Angļu valodas skolotāja
Karina Semjonova
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un pirmsskolas skolotāja
Dace Alksne
 Matemātikas un fizikas skolotāja 
Ilona Apsīte
Sākumskolas un pirmsskolas skolotāja
Lāsma Baltiņa

Sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja
Sanita Čibala

Matemātikas un informātikas skolotāja
Aina Dobrovoļska
Dabaszinību, bioloģijas un angļu valodas skolotāja
Aina Ezeriņa
Izglītības metodiķe. vēstures un psiholoģijas skolotāja
Lāsma Gibala

Krievu valodas skolotāja
Jeļena Graņicina
Latviešu valodas un literatūras , ģeogrāfijas, sākumskolas skolotāja
Ligija Grase
Bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja
Inta Jaunkalne
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Inese Kaulakane

Pedagoga palīgs, krievu valodas skolotāja
Larisa Grīsle
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Daiga Kozule
Mūzikas skolotāja
Inese Krūmiņa
Matemātikas skolotāja
Inita Lāce
Angļu valodas un sākumskolas skolotāja
Pārsla Meistere

Skolas bibliotekāre
Marina Saveļjeva
Vēstures, sporta un mājturības skolotājs
Vadims Savkovs
Bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Anita Stilve
Sporta skolotājs
Sergejs Sverčkovs

Sociālo zinību skolotāja
Anita Svikle

Valsts aizsardzības mācības skolotāja
Inese Marķitāne

Mājturības un tehnoloģiju, pirmsskolas izglītības skolotāja
Baiba Dzelzskalēja-Kalēja

Pedagoga palīgs
Guna Tomiņa

webmaster