Alūksnes novada vidusskolas vēsture

Alūksnes novada vidusskolas ēkas foto
Skola Kanaviņu kalnā:
1939. gads – Alūksnes pagasta 6-klasīgā pamatskola
1940. gads – pagasta nepilnā vidusskola
1941. gads – pagasta tautskola
1944. gads – pagasta 7-gadīgā skola
1951. gads – Alūksnes 2.vidusskola (mācības krievu valodā)
                                                                     (1969.gada 1.septembrī jaunā korpusa atvēršana)
1995. gads – Alūksnes vidusskola (mācības krievu valodā un bilingvāli līdz 2005.gadam un paralēli latviešu valodā)
2011. gads – Alūksnes novada vidusskola (apvienojot Alūksnes vidusskolu un Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolu)
Skolas 80 gadu video
Skolas 80 gadu remontdarbu video
Alūksnes novada vidusskolas kolektīvs 10 gados

© Aluksnes novada vidusskola 2018

Created with Mobirise ‌

Free Web Site Maker