Skolas padome

Skolas padomes priekšsēdētāja - Ņina Razmislova

Skolas padomes priekšsēdētājas vietniece - Santa Harjo - Ozoliņa

Skolas padomes protokolists - Inese Kaulakane

Skolas padomes locekļi - Vairis Doktenieks, Linda Škelebeja, Marina Ritene, Irina Roslova, Artūrs Platačs, Liene Buga, Tatjana Krutina, Svetlana Liepiņa, Renārs Ozoliņš, Ilze Egle, Baiba Āboltiņa - Sešukova, Iveta Ābrāma, Ilona Kustova, Ilze Rubene, Inese Pura, Dace Bizjukova, Laila Liepiņa, Dzintars Grinbergs, Dace Alksne, Aivars Fomins, Ilze Līviņa, Everts Dzelzskalējs - Kalējs, Aivija Mika.

© Aluksnes novada vidusskola 2018

Design a free site with Mobirise