Skolas padome

Skolas padomes priekšsēdētāja - Santa Harjo - Ozoliņa 

Skolas padomes protokolists - Inese Kaulakane

Skolas padomes locekļi - Vairis Doktenieks, Linda Škelebeja, Marina Ritene, Irina Roslova, Artūrs Platačs, Liene Buga, Tatjana Krutina, Svetlana Liepiņa, Renārs Ozoliņš, Ilze Egle, Baiba Āboltiņa - Sešukova, Iveta Ābrāma, Ilona Kustova, Ilze Rubene, Inese Pura, Dace Bizjukova, Laila Liepiņa, Dzintars Grinbergs, Dace Alksne, Aivars Fomins, Ilze Līviņa, Everts Dzelzskalējs - Kalējs, Aivija Mika.

19.05.2022. Skolas padomes sēde 18.05.2022. plkst.18.30 

Darba kārtībā:

1. Skolas akreditācijas rezultāti.

2. Akreditācijas ieteikumi – svarīgākais turpmākajos gados.

3. Informācija un organizatoriskie jautājumi.

23.02.2022. Skolas padomes sēde 22.02.2022. plkst.18.30

Darba plāns:

1. Informācija par Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu.

2. Alūksnes novada vidusskolas izvērtējums un vieta skolu tīklā.

3.Darbs skolā pēc ārkārtas situācijas.

4.Aktualitātes (mācību un organizatoriskie jautājumi no klasēm, sasniegumi utt.)

24.11.2021. Skolas padomes sēde 23.11.2021. ZOOM plkst.19.00

Darba kārtībā:

1. Aktualitātes Alūksnes novada vidusskolā.

2. Skolas padomes reglamenta apspriešana un apstiprināšana.

3. Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieka un skolas padomes protokolista vēlēšanas.

4. Informācija par projektiem, drošu kustību pie skolas, sporta infrastruktūru.

5. IKVD kvalitātes novērtēšanas departamenta plānotā tikšanās 30.11.2021. "Vecāku loma un iespējas aktīvai pilsoniskai līdzdalībai izglītības iestādes darbā".

06.11.2021. Skolas padomes sēde 05.11.2021. ZOOM plkst.19.00

Darba kārtībā:

1. Par ēdināšanas atbalstu izglītojamiem attālinātā mācību procesa laikā.

28.09.2021. Skolas padomes sēde 27.09.2021. klātienē plkst.18.00

Darba kārtībā:

1.Aktualitātes izglītībā 2021./2022.m.g. un skolā.

2.Skolas padomes reglamenta apstrāde.

3.Mācību līdzekļi Alūksnes novada vidusskolā.

4.Atskats uz Alūksnes novada vidusskolas 10 darba gadiem, latvju rakstu veidošana.

5.Organizatoriskie jautājumi.

Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Designed with ‌

Mobirise.com