Galvenie uzdevumi

Skolas galvenie uzdevumi 2021./2022.mācību gadam

1. Mācīt un audzināt izglītojamos, izmantojot metodes, kad izglītojamais no pasīva vērotāja izglītības procesā kļūst par aktīvu tā dalībnieku.

2. Pilnveidot izglītojamo izpratni un atbildību par cieņpilnām savstarpējām attiecībām, veselīgu dzīvesveidu un savu un citu drošību.

Alūksnes novada vidusskolas darba plāns 2021. / 2022. mācību gadam

Audzināšanas darbā:

Sekmēt izglītojamo nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, stiprinot viņos patriotismu un radot iespējas to praktiski apliecināt ikdienā un svētkos.

Audzināšanas darba programma 1. - 12. klašu izglītojamiem

Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Built with ‌

Offline Website Builder