Projekts “neESI neAKTĪVS”
identifikācijas Nr. VP2022/3-23

Mobirise

    Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros īstenoto konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” Alūksnes novada vidusskolā tiks realizēts projekts “neESI neAKTĪVS”.

    Paredzētās aktivitātes:

    14.09.2022. - Nodarbības “Skolēnu pašpārvaldes saliedēšana un mērķu sasniegšana” un “Kā stiprināt savu motivāciju un pārvarēt bailes?” izaugsmes trenera Reiņa Širokova vadībā. Lai veicinātu pašpārvaldes dalībnieku savstarpējo sadarbību, jaunu pašpārvaldes dalībnieku iekļaušanu, kopā ar treneri, izmantojot neformālās izglītības metodes, pašpārvaldes dalībnieki stiprinās komandas prasmes, apgūs jaunas metodes, ko izmantot turpmākajā sadarbībā un klašu kolektīvu saliedēšanā. Sīkāku informāciju par aktivitātes norisi skatīties šajā saitē.

    26.09.-07.10.2022. - divās dienās (vienā dienā pirmsskola-3.kl.; otrā dienā 4.-6. kl.), “Draudzības stafetes” . Organizē skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar klašu audzinātājiem un sporta skolotājiem, veicinot mazāko klašu kolektīvu savstarpējo sadarbību un veidojot pozitīvas un labvēlīgas savstarpējās attiecības. Sīkāku informāciju par aktivitātes norisi skatīties šajā saitē.

    10.10.- 21.10.2022. – divās dienās (vienā dienā 7.-9.klase; otrā diena 10.-12.klase) “Izdzīvošanas stafetes”. Organizē skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar klašu audzinātājiem un sporta skolotājiem. Klašu kolektīvu stafetes tiks organizētas, iekļaujot VAM (Valsts aizsardzības mācības), pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas un tūrisma elementus. Sīkāku informāciju par aktivitātes norisi skatīties šajā saitē.

    21.11.2022. - Skolēnu pašpārvaldes sagatavots raksts par projekta aktivitātēm Alūksnes novada vidusskolā.

Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Designed with ‌

Website Software