Erasmus+


SKOLĒNU ĪSTERMIŅA MOBILITĀTE PORTUGĀLĒ


    No 29.02.-04.03.2016. Alūksnes novada vidusskolas skolotāji Vadims Savkovs un Aina Ezeriņa kopā ar skolēniem Danu Melgalvi, Gunti Celmu, Kristeru Mustu piedalījās projekta “High school drop outs – One is too many” ( Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!”) mācīšanās aktivitātē Portugālē.

    Lai varētu piedalīties projekta darba sesijā tika veikts apjomīgs sagatavošanās darbs. Mācīšanās aktivitāte ietvēra sevī skolēnu Parlamenta izveidi savā skolā, diskusijas par izglītības problēmām, kā arī problēmu risinājumus. Divu mēnešu ilgā darba posmā mūsu skolēni kopā ar skolotāju atbalstu nonāca pie sekojošiem secinājumiem. Izglītības sistēmas problēma attiecībā uz bērnu ‘’atkrišanu’’ mūsuprāt iedalāma divās daļās;

    1. Izglītības satura problēma

    2. Interešu izglītības problēma (bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas)

    Runājot par izglītību saturu jau vairākus gadus tiek atzīmēts, ka tas ir novecojis, neatbilst mūsdienu prasībām un vajadzībām. Lai skolēns varētu veiksmīgi iekļauties modernajā sabiedrībā, ir nepieciešams izglītību diversificēt un profesionalizēt. Vēl jo vairāk, uzskatām, ka Latvijā ir jāievieš obligātā vidējā izglītība, jo saņemot to mūsu jaunieši kļūtu konkurētspējīgāki darba tirgū pēc mācību beigšanas.

    Diversifikācija jeb izglītības dažādošana nozīmē, ka jāveido sistēma, kurā izglītības pakalpojumus varētu sniegt gan iestādes, gan individuāli skolotāji, gan cilvēks pats sev, saņemot par to valsts atzītus izglītības dokumentus..Par nepieciešamību dažādot izglītību liecina tas fakts, ka Latvijā ir diezgan daudz cilvēku, kas veiksmīgi strādā specialitātēs, kuras nekad nav apguvuši. Jādažādo ne tikai izglītības iegūšanas veids, bet arī saturs. Bloku sistēma spētu pilnveidot tagadējo mācību sistēmu. Jo ja skolēnam ir jāpavada 7-9 stundas skolā un katrā stunda ir jāmācas cits priekšmets, laikā, kad stundas ir beigušās viņš neko vairs neatceras. Bloku sistēma piedāvā sadalīt priekšmetus pa radniecigās grupās, vai arī pa tos grupēt atbilstoši skolēna izvēlētajam mācību virzienam.

   Piemēram, sadalot priekšmetus radniecīgo priekšmetu blokos : Valodu diena, Dabaszinātņu diena u.c. Audzēknim atvieglotu mācību procesu ar to, ka koncentrēties uz radniecīgu priekšmetu apguvi būtu vieglāk. Var arī vidusskolas posmā ieviest skolēnu specializāciju atbilstoši iespējamai nākotnes profesijai, tādā veidā skolēnam padziļitoti apgūstot nepieciešamo mācību priekšmetu blokus (piemēram, skolēnam, kurš vēlas nākotnē nodarboties ar tehniku pdziļināti apgūt eksaktās zinātnes uc.). Būtisks jautājums ir arī par to, lai pēc mācībām skolēns interesanti un lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Būtu jāmaina skolu darbs tā, lai arī pēc stundu beigām skolēniem gribētos tur uzturēties, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, pavadot laiku ar vienaudžiem, iegūstot jaunu pieredzi. Šobrīd retās skolas piedāvā šādu iespēju. Bieži vien piedāvātie pulciņi un nodarbības skolēnam nav interesantas vai piemērotas.

    Portugālē skolēni tika sadalīti trijās lielās darba grupās, kurās, savukārt, katram vajadzēja prezentēt un aizstāvēt savas valsts izvirzītos priekšlikumus, ieklausīties citos un atrast kopējos secinājumus problēmām izglītībā un to risinājumus. Prieks par to, ka mūsu skolas skolēnu priekšlikumi tika ņemti vērā un publicēti nobeiguma secinājumos. Mācīšanās aktivitātes ietvēra grupu darbu, diskusijas, kā arī prezentēšanas prasmes. Skolēniem bija jāmāk pielietot iegūtās angļu valodas zināšanas skolā praktiskā darbā. Nav viegli vienoties 10 valstīm par kopējām izglītības problēmām un to risinājumiem. Kopdarbu bija nepieciešams apkopot prezentācijā un prezentēt auditorijai. Pēc skolēnu grupu prezentācijām tika balsots par labākajiem priekšlikumiem, kas būtu neieciešami , lai samazinātu skolēnu atskaitīšanu no skolas.

     Darba gaitā skolēni iepazinās ar Vila Verde privāto skolu, kura piedāvā apgūt daudzas izglītības programmas, rezultātā iegūstot iemaņas dažādās profesijās, kā pavārs, oficiants, mehāniķis, elektriķis, dizaineris utt. Katru dienu mūs priecēja skaisti, pašu skolēnu klāti pusdienu galdi nu gluži kā augstas klases restorānos (viņu skolotājs gatavo pusdienas portugāļu futbola izlases komandai). Tāpat skola piedāvā apgūt vidusskolas programmu arī nepilna laikaapmācībā. Skolēni par pusdienām norēķinās speciālos bankomātos, nav nekādas kases. Skolas jaunieši piedalās ļoti daudzos projektos, ir aktīvi un ļoti radoši.

    Portugāle, ļoti fascinējoša valsts ar arhitektūru, kas ir saglabājusies gadsimtiem, ar katedrālēm un baznīcām katrā ielas galā, ar smaidīgiem cilvēkiem, ar mājām ar zilām flīzītēm, ar ziedošajām magnolijām un rododendriem un okeāna elpu. Mēs apskatījām vairākas pilsētas: Porto, Bragu un mazāku pilsētiņu – Vila Verde. Apmeklējām Labā Jēzus svētnīcu, kas ir iekļauta UNESCO sarakstā. Projekts deva iespēju mazlietiņ ieskatīties Portugālē, un jau iemīlēt to, kas liek domāt, ka noteikti kādreiz būs tur jāatgriežas. Jaunieši guva lielu pieredzi savā dzīvē, jo tik tāls brauciens visiem bija pirmo reizi. Katru reizi rakstot par projekta aktivitātēm, ir jāuzsver, ka jaunieši iemācās komunicēt ar dažādu valstu pārstāvjiem, iegūst jaunus draugus, jaunas atziņas un pieredzi visai dzīvei un vēl un vēl daudz ieguvumu. Un vērtības jau nemainās, mainās cilvēki, valstis, taču atziņas paliek.     

                                                                                                                                                                                                                         Projekta koordinatore Aina Ezeriņa


© Aluksnes novada vidusskola 2018

This site was built with Mobirise site themes