Erasmus+


Lietuva - Latvija Erasmus+ transnacionālā sanāksme


    2015./2016.mācību gads Alūksnes novada vidusskolai iezīmējas kā otrais gads realizējot Erasmus+ stratēģiskās skolu partnerības projektu “Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!”  (partnervalstis – Turcija, Grieķija, Norvēģija, Kipra, Portugāle, Latvija, Lietuva, Apvienotā Karaliste, Itālija, Bulgārija),

    No 16.10.-18.10. Lietuvā, Kauņā notika projekta transnacionālā sanāksme, kurā piedalījās Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa un skolotāja Aina Ezeriņa.

    Projekta sanāksmes darba kārtība bija ļoti saspringta. Kauņas Jezuītu vidusskolas skolotāji un skolēni prezentēja jezuītu pedagoģiskās izglītības pamatprincipus, kas varētu rosināt skolēnu motivāciju studēt un sasniegt augstākus mērķus. Skolotāji no Lietuvas un Grieķijas dalījās pieredzē un mācību metodēs par to, kā radīt draudzīgu un drošu skolas vidi, kurā būtiska uzmanība tiek pievērsta katram skolēnam, labai izglītībai un savstarpējai sadarbībai. Tāpat Turcijas pārstāvji prezentēja tekošā gada uzdevumus un aktivitātes. Vēlāk visi delegācijas dalībnieki tika sirsnīgi uzņemti pilsētas domē. Kauņas mēra vietnieks Vasilijs Popovs pastāstīja viesiem par pilsētu, tās pastāvīgo atjaunošanas procesu. Izglītības nodaļas vadītājs Antanas Bagdonas sniedza informāciju par Kauņas izglītības iestāžu struktūru, kā arī pauda bažas par atskaitīto skolēnu statistiku: oficiālie dati bieži neatbilst reālajai situācijai. Skolotāji no partnervalstu skolām detalizēti pastāstīja par cēloņiem skolēnu atskaitīšanai savā valstī, identificēja risinājumus šai problēmai.

    Tāpat projekta partneri iepazinās ar Kauņas pilsētas vēstures un kultūras pieminekli: Pažaisles klostera ansambli, Mikalojus Konstantina Čurļoņa muzeju. Dalībnieki apskatīja Lietuvas Nacionālo muzeju – Valdnieku pili, noklausījās aizraujošu stāstu par Lietuvas vēsturi.

    Izmantojot izdevību, (Latvija atrodas ļoti tuvu no Lietuvas) projekta dalībnieki apmeklēja Latviju. Tā kā iespējas bija ierobežotas apmeklēt Alūksni, partnervalstu skolotāji apmeklēja Rīgas 6. vidusskolu, kas laipni uzņēma viesus, parādīdami dažādas mūzikas mācību stundas ( kora nodarbības sākumskolā, pamatskolā, simfoniskā orķestra mācību stundu, kā arī defilē nodarbību). Mūzika ir viens no veidiem kā panākt augstus skolēnu akadēmiskos rezultātus, kā arī samazināt skolēnu atskaitīšanu no skolas. Partnervalstu skolotāji bija sajūsmināti par skolas radošo atmosfēru, talantīgajiem bērniem un pedagogiem. Paldies visiem Rīgas 6.vidusskolas skolotājiem un direktoram Haraldam Bārzdiņam par dalīšanos pieredzē. Dalībnieki apmeklēja Nacionālo bibliotēku “Gaismas pili”, iepazinās ar Latvijas vēstures aspektiem Bauskas pilī, Rundāles pilī, kā arī apskatot Vecrīgas skaisto arhitektūru. Smeļoties dažādu Eiropas valstu pieredzi, iepazīstot vēsturi un kultūru, mēs bagātināmies paši un gūstam jaunas, interesantas idejas darbam. Nākošais mūsu uzdevums ir izveidot katrā partneru skolā Eiropas Parlamentu, diskutēt par izglītības problēmām, radīt jaunu reformu, kuru skolēniem būs jāaizstāv Portugālē. Paralēli tiks organizētas nodarbības vecākiem, skolēniem par efektīvām mācīšanās formām, lai pēc iespējas vairāk motivētu skolēnus mācību procesam. 

                                                                                                                                                                                                                         Projekta koordinatore Aina Ezeriņa


© Aluksnes novada vidusskola 2018

Built with Mobirise - Learn more