Erasmus+


“ERASMUS +” “ High School Drop Outs: One is too many” sanāksme Bulgārijas partnerskolā


    No 05.-08.maijam 2016.g. notika transnacionālā KA2 skolu stratēģisko skolas sadarbības partnerību projekta Nr. 2014-1-TR01-KA201-0117245 “ERASMUS +” “ High School Drop Outs: One is too many” sanāksme Bulgārijas partnerskolā. Uz projekta sanāksmi devās Līga Krūmiņa un Aina Ezeriņa.

    Sanāksmes mērķi bija analizēt Portugāles skolēnu mobilitātes ieguvumus, veikt skolēnu aptaujas apkopojumu, noformēt Eiropasi skolēniem, apspriest eTwinning platformas projekta tekošos darbus un Bulgārijas komandas prezentācija par eTwinning procedūru. Tāpat tika apspriesti tekošā gada rezultāti un to izplatīšanas veidi, kā arī nākošā gada plāni un tikšanās datumi, skolēnu aptaujas rezultāti par otro projekta gadu un prezentācija par budžeta plūsmu jāsagatavo uz transnacionālo sanāksmi Norvēģijā, kas notiks 2016.gada septembrī.

    Tikšanās laikā iepazināmies ar bulgāru skolu, tradīcijām, apmeklējām Sofijas centru un vērojām militāro parādi. Pēdējā dienā visi devās uz vissvētāko vietu Bulgārijā Rilas klosteri un apmeklējām pilsētu Blagoevgrad.

    Video no pasākuma šeit.   

                                                                                                                                                                                                                         Projekta koordinatore Aina Ezeriņa


© Aluksnes novada vidusskola 2018

The site was started with Mobirise