Erasmus+


Laiks kopā ar vecākiem


    Alūksnes novada vidusskolā projekta “Erasmus +” ietvaros maijā tika organizētas radošās darbnīcas bērniem kopā ar vecākiem un mācību ekskursija uz pasākumu “Mēs par tīru Latviju!”. Vecāki kopā ar bērniem varēja apmeklēt kādu no 4 darbnīcām – “Tanagramas”, “3D Origami”, “Pārvērtības” un “Mācies ar prieku angļu valodu”.

    Darbnīcas “Tanagramas” mērķis bija izveidot īpašu tēlu ( iepriekš dots tikai siluets vai kontūra) vienlaicīgi izmantojot visas dotās figūras, kuras nedrīkstēja pārklāties. Ir zināms, ka tas ir izgudrots Ķīnā Songu Dinastijas laikā. Spēle attīsta loģisko domāšanu un iztēli. 8.klases zēni vadīja šo darbnīcu, bet vecāki kopā ar bērniem mēģināja salikt no dotajām figūrām zaķi, lapsu, sunīti un citas figūras. Darbnīcas laikā risinājās sarunas, kad vajadzēja vienam otru uzklausīt un pieņemt kopīgu lēmumu.

    Darbnīcā “3D Origami” bērni saviem vecākiem rādīja un mācīja, kā izveidot 3D Origami gabaliņus. Lai iemācītos tos locīt nepieciešama precizitāte, pacietība un sadarbība. Savienojot izveidotos gabaliņus, visi kopā salika krāsainu puķi, kas parādīja, cik katrs no mums ir dažāds. Kopā veiktais darbs izdevās skaists, un katrs no dalībniekiem priecājās par to.

    Darbnīcas “Pārvērtības” mērķis bija no savāktajiem pudeļu krāsainajiem korķiem izveidot dzīvniekus, puķes, kukaiņus un citus tēlus. Skolā tiek veikta papīra, plastmasas, elektropreču, bateriju, stikla šķirošana. Ne visas lietas tiek nodotas otrreizējai pārstrādei, daudzas no tām var izmantot mācību procesā, tā arī vecākus kopā ar bērniem iesaistot citās skolas organizētajās aktivitātēs, padarot mācību procesu interesantāku un aizraujošāku.         

    Darbnīcas “Mācies ar prieku angļu valodu” mērķis bija kopā ar vecākiem dziedāt dziesmas angļu valodā ar kustībām, spēlēt pašu veidotas galda atmiņas spēles par dažādām tēmām. Apgūt angļu valodu un sadarboties vienam ar otru ir svarīgas mūsdienu prasmes gan bērniem, gan pieaugušajiem. Vecākiem bija interesanti vērot, kā sarunājas bērni angļu valodā, un arī paši apguva jaunas prasmes. Darbnīcā valdīja radoša un priecīga noskaņa. 

    Radošo darbnīcu noslēgumā skolēni aicināja savus vecākus uz koncertu, pateicās savām māmiņām par ikdienas rūpēm un mīļumu, dāvināja pašdarinātus apsveikumus un savas izaudzētās puķes.

    Mācību ekskursijas galamērķis bija piedalīties gada vērienīgākajā vides un veselīgas atpūtas pasākumā visai ģimenei – Zaļās jostas vides festivāls “Mēs par tīru Latviju!”. Pasākums tika rīkots Pasaules vides dienas ieskaņās, akcentējot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu.

    Mūsdienās, kad vecāki ir ļoti aizņemti, laiks kopā ar viņiem ir īpaši nozīmīgs, sevišķi tiem jauniešiem, kuriem ir grūtības mācībās un nav motivācijas apmeklēt skolu. Pēc darbnīcām tika veikta skolēnu aptauja par pasākuma nozīmīgumu un nepieciešamību. Skolēni savās atbildēs minēja, ka paticis būt kopā ar vecākiem, sarunāties, kopā darboties, mācīt vecākus un justies labi, jo tam ikdienā neatliek laika.    

                                                                                                                                                                                                                         Projekta koordinatore Aina Ezeriņa


© Aluksnes novada vidusskola 2018

Designed with Mobirise - Go now