Mēs lepojamies ar skolotāju sasniegumiem

30.08.2021. Alūksnes novada vidusskolas 10 gadu jubilejas pasākumā Izglītības un zinātnes ministrija pasniedza "Atzinības rakstus" pedagogiem. Papildus informācija saitē ar pasniegto "Atzinības rakstu" sarakstu.© Aluksnes novada vidusskola 2018

Created with Mobirise ‌

HTML Maker