best free html templates

Mēs lepojamies ar sasniegumiem mācībās

20.12.2019. Pamatojoties uz Alūksnes novada vidusskolas PP protokolu Nr. 5 no 17.12.2019. ir izteiktas pateicības izglītojamajiem par 2019./2020. mācību gada 1. semestra sasniegumiem. Izglītojamo sarakstu iespējams apskatīt šeit.

© Aluksnes novada vidusskola 2018