site builder

Mēs lepojamies ar sasniegumiem mācībās

Pamatojoties uz Alūksnes novada vidusskolas PP protokolu Nr. 5 no 18.12.2018. ir izteiktas pateicības izglītojamajiem par 2018./2019. mācību gada 1. semestra sasniegumiem. Izglītojamo sarakstu iespējams apskatīt šeit.
Noslēdzoties 2018./2019. mācību gadam Alūksnes novada vidusskola izsaka pateicības 9. un 12. klašu izglītojamajiem. Pateicības saņēmušo izglītojamo sarakstu iespējams apskatīt šeit.
Noslēdzoties 2018./2019. mācību gadam Alūksnes novada vidusskola izsaka pateicības 1. - 11. klašu izglītojamajiem. Pateicības saņēmušo izglītojamo sarakstu iespējams apskatīt šeit.

© Aluksnes novada vidusskola 2018