best website templates

Mēs lepojamies ar sasniegumiem mācībās

Pamatojoties uz Alūksnes novada vidusskolas PP protokolu Nr. 5 no 18.12.2018. ir izteiktas pateicības izglītojamajiem par 2018./2019. mācību gada 1. semestra sasniegumiem. Izglītojamo sarakstu iespējams apskatīt šeit.

© Aluksnes novada vidusskola 2018