how to create your own website for free

Mēs lepojamies ar sasniegumiem mācībās

29.05.2020. Alūksnes novada vidusskola beidzoties 2019./2020. mācību gadam izsaka pateicības skolēniem par paveikto! Ar pilnu pateicību sarakstu var iepazīties šeit. Lai saulaina vasara! Tiekamies 2020./2021. mācību gadā!
20.12.2019. Pamatojoties uz Alūksnes novada vidusskolas PP protokolu Nr. 5 no 17.12.2019. ir izteiktas pateicības izglītojamajiem par 2019./2020. mācību gada 1. semestra sasniegumiem. Izglītojamo sarakstu iespējams apskatīt šeit.

© Aluksnes novada vidusskola 2018