Mēs lepojamies ar sasniegumiem mācībās

18.12.2020. Alūksnes novada vidusskola beidzoties 2020./2021. mācību gada 1. semestrim izsaka pateicības skolēniem par paveikto! Sarakstu ar izteiktajām pateicībām skatīt saitē: Alūksnes novada vidusskolas pateicības par 2020./2021. mācību gada 1.semestra rezultātiem.

© Aluksnes novada vidusskola 2018

Created with Mobirise