Kontakti

Adrese:
Alūksnes novada vidusskola
Kanaviņu iela 14,
Alūksne, LV4301

(+371)26133347        fax 64381670        anv@aluksne.lv
____________________________________________________________

Ilze Līviņa
Skolas direktore

   ilze.livina@aluksne.lv         64381669        (+371) 29275267
____________________________________________________________

Silva Zariņa
Direktores vietniece izglītības jomā

    silvazarina@inbox.lv         ( +371) 29235171
____________________________________________________________

Lāsma Gibala
Izglītības metodiķis

    lasma.gibala@aluksne.lv ( +371) 26345590
____________________________________________________________

Natālija Dubasova
Medicīnas māsa

    natalija.dubasova@inbox.lv         ( +371) 26414815
____________________________________________________________

Baiba Dzelzskalēja-Kalēja
Sociālais pedagogs

  baibadz.k@inbox.lv         (+371) 29439793
____________________________________________________________

Marina Saveļjeva
Skolas bibliotekāre

   marsav@inbox.lv
____________________________________________________________

Inita Lāce
Skolas arodkomitejas priekšsēdētāja

   inlace@inbox.lv         ( +371) 26169530
____________________________________________________________

Normunds Strupiņš
Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

    nstrupins@inbox.lv         ( +371) 29489497
____________________________________________________________

Daiga Birkenberga
Lietvede - sekretāre

   anv@aluksne.lv        64381670        (+371) 26133347
____________________________________________________________

Pieņemšanas laiki:

Skolas direktore Ilze Līviņa

Pirmdienās    8.00-9.00 202. kab.
____________________________________________________________
Direktores vietniece izglītības jomā Silva Zariņa

Otrdienās       12.30-13.30 211. kab.
____________________________________________________________
Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Normunds Strupiņš

Pirmdienās    8.00-9.00 209. kab.
____________________________________________________________
Sociālais darbinieks Baiba Dzelzskalēja-Kalēja

Pirmdienās    8.00-9.00 301. kab.
____________________________________________________________
Medicīnas māsa Natālija Dubasova

Pirmdienās        8.00 - 16.00
Otrdienās           nestrādā
Trešdienās         8.00 - 16.00
Ceturtdienās    nestrādā
Piektdienās       7.45 - 13.15
Pārtraukums no plkst. 11.00 - 11.30
____________________________________________________________
Skolas bibliotēka

Pirmdienās        8.00 - 16.30
Otrdienās           8.00 - 16.30
Trešdienās         8.00 - 16.30
Ceturtdienās    8.00 - 16.30
Piektdienās       8.00 - 16.30
Pārtraukums    13.00 - 13.30
Skolēnu brīvdienās bibliotēka atvērta    9.00 - 12.00

Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Made with ‌

Website Builder Software