Karjeras aktualitātes

Karjeras nedēļa 2016 Alūksnes novada vidusskolā

    Karjeras nedēļa 2016 „Es būšu...darba tirgū” aktivitātes ANV izglītojamie uzsāka iepazīt jau septembra mēnesī, kad pamatskolas posma izglītojamie apmeklēja Ates muzeja organizēto Pļaujas svētku pasākumu. Sākumskolas posma izglītojamies kopā ar skolotājām un vecākiem devās iepazīt objektus Alūksnes pils parkā, kur tūrisma gida pienākumus bija uzņēmušies veikt 6.klases skolēni kopā ar skolotāju D.Alksni un mēneša izskaņā aktīvi iesaistoties ozolzīļu vākšanas akcijā meža iemītniekiem. 8.klases kolektīvs devās iepazīt Alūksnes Kājnieku skolas kursantu ikdienu. Vidusskolas posma izglītojamie piedalījās ES mājas organizētajās Eiropas valodu dienas darbnīcās.

    Karjeras nedēļas aktivitātēs, 10.-14. oktobris, tika iesaistīti visu vecumposmu izglītojamie. Sākumskolas posma izglītojamie tikās pasākumā, skolas zālē, „Iepazīstam profesijas”, kurā tika piedāvāti profesiju konkursi ar praktisku darbošanos, sekoja profesiju tērpu parāde, čaklākie ozolzīļu vācēji saņēma apbalvojumus no mežziņa I.Fērmaņa. Iepazināmies ar profesiju Tūrisma gids, paldies par atsaucību I.Kovtuņenko balvām! 3.klases izglītojamie kopā ar skolotāju L.Krūmiņu iepazina sociālā darbinieka un pirmsskolas skolotāja profesiju. 5.klases izglītojamie kopā ar skolotāju M.Semjonovu iepazina bibliotekāra profesiju, Alūksnes pilsētas bibliotēkā.

    7.-12. klašu izglītojamiem tika piedāvāta iespēja sekot līdz novada organizēto pasākumu programmai. Izglītojamie piedalījās ABJC, E.Glika AVĢ, RPIVA un skolā notiekošajās aktivitātēs, kuras organizēja karjeras izglītības skolotāja D.Alksne, to vadīšanā līdzdarbojās bibliotekāre M.Saveļjeva un skolotājs V.Savkovs. 7.-9. klašu skolēni nostiprināja savas zināšanas par Latvijas Izglītības koku un iepazina plašās profesiju pasaules piedāvājumu caur fotoattēliem un virtuālajā vidē Prakse.lv un Profesiju Pasaule.lv. 9.klases izglītojamie kopā ar skolotāju V.Kovaļevsku devās ekskursijā uz Smiltenes Tehnikumu, lai tuvāk iepazītos ar izglītības iestādes piedāvātajām mācību programmām. Vidusskolas posma izglītojamie Karjeras jautājumos ielūkojās caur Asociatīvajām kārtīm „Tava Pasaule”, veidoja plakātus par mācību priekšmetu sasaisti ar profesiju pasauli. Jaunieši noskaidroja savas zināšanas par Profesiju pasauli pirms 100 .gadiem, populārākās profesijas, un salīdzināja ar šobrīd pieprasītākajām profesijām, kā arī ieskatījās nākotnes pieprasītāko Profesiju pasaulē.

                                                                                                                                                            Dace Alksne                                                                                                                          karjeras izglītības skolotāja ANV

© Aluksnes novada vidusskola 2018

The page was started with Mobirise