Karjeras aktualitātes

ANV izglītojamie Karjeras atbalsta projekta dalībnieki

    Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2016.gada 29.novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Nr.8.3.5.0./16/I/001. 2017. gada aprīlī tika noslēgts sadarbības līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Alūksnes novada izglītības iestādēm par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

    Projekta mērķis - Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

    Arī Alūksnes novada vidusskolas izglītojamie (1.-12. klase) ir dota iespēja piedalīties šajā projektā. Projektu koordinē karjeras izglītības skolotāja D.Alksne. Projekta gaitā izglītojamie dosies mācību ekskursijās, lai iepazītu dažādu profesiju pārstāvju ikdienas darba specifiku uzņēmumos, darbosies radošajās Meistarklasēs, dosies ciemos uz zemnieku saimniecībām. Noskaidros kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešamas izvēlētās profesijas pārstāvjiem, kur var apgūt izvēlēto profesiju. Mācību gada izskaņā 7.- 12. klašu izglītojamie tiksies ar karjeras konsultantu J.Priedi, un nodarbības laikā izzinās paši savas iespējas. Sagaidīsim skolā un dosimies ciemos pie dažādu profesiju pārstāvjiem, lai kopā diskutētu un pārrunātu jautājumus par profesijas izvēli, lai klātienē sekotu līdz izvēlētās profesijas pārstāvju darba ikdienai.

    Projekta afiša šeit.

                                                                                                                                                             Dace Alksne

                                                                                                                                  karjeras izglītības skolotāja

© Aluksnes novada vidusskola 2018

The website was built with Mobirise