Karjeras aktualitātes

Projekta „Esi Līderis ” aktivitātes ANV

    “Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 17 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projektā jau iesaistījušās 152 skolas Latvijā, starp tām ir arī Alūksnes novada vidusskola.

    Projekta mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai. 10.-12. klašu skolēni apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr.AI5562) un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

    Programmā “Uzņēmējdarbības pamati” paralēli vidusskolā apgūstamajiem priekšmetiem skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 uzņēmējdarbības priekšmetus, kas jauniešus sagatavos turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai. Šajā mācību gadā Alūksnes novada vidusskolas skolēni apgūst priekšmetu „Grāmatvedība” un „Menedžments”. Projekts „Esi Līderis” organizē dažādus konkursus un zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesa spēles, piedāvā skolēniem un priekšmetu skolotājiem izzinošus ceļojumus pa Eiropu.

    Rudens pusē skolēnu komanda iesniedza savu video īsfilmu konkursā „Naudas maks”, paldies Agnesei Tomiņai, Martai Bērziņai, Vladai Agafonovai, Ellai Elīnai Roslovai, Saivai Keiselei, Samantai Bricei, Marekam Ropam, Robertam Ropam, Mikum Cekulim. Jau otro gadu skolas komanda piedalījās Biznesa spēļu konkursā „Ceļš uz bagātību”, kuras mērķis ir attīstīt biznesa domāšanu, uzņēmējspējas, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu praktiskai pielietošanai reālās biznesa situācijās, faktoru analīzei, lēmumu pieņemšanai, prasmēm plānot un domāt tālredzīgi. Paldies Samantai Bricei un Mikum Cekulim, komandai „Profitroļi” par veiksmīgu piedalīšanos, skolotājai Vinetai Kovaļevskai.

    Bildes no konkursa "Bagātību sala" šeit.

                                                                                                                                                             Dace Alksne

                                                                                                            "Esi Līderis" projekta koordinatore ANV

© Aluksnes novada vidusskola 2018

Designed with Mobirise ‌

Web Page Creator