Uz sākumu
Skolotāji
Skolas padome
Interešu izglītība
Mēs lepojamies
Informācija
Projekti
Kontakti
Iepirkumi
Comenius projekti
Fotogalerija
Bibliotēka
Erasmus+
Ēdināšana
Projekts "Esi līderis"
Karjera
Pašnovērtējuma ziņojumsLicencētās izglītības programmas Alūksnes novada vidusskolā:
 

31014011Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas 
01011111Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
21011111Pamatizglītības programma
23011112Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
21015811Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
31011011
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31011012Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31011013Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
21015611
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Alūksnes novada vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2017./2018. m.g. 2. semestris


Pirmsskolas nodarbību plāns 2017./2018. mācību gads

Skolotāju tikšanās laiki ar vecākiem 2017./2018. mācību gads

Alūksnes novada vidusskolas konsultāciju laiki 2017./2018. mācību gads

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Alūksnes novada vidusskolā

Alūksnes novada  vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Dalītais stundu sākums/beigas 2017./2018. mācību gads

Mācību grāmatu saraksts 2017./2018. mācību gadam.

Rīcības shēma uzturēšanās kārtība izglītības iestādē izglītojamo vecākiem un citām personām.

Alūksnes novada vidusskolas darba plāns 2018. gada marta mēnesim.

Informācija par pasākumiem


Izglītības iestādes akreditācijas lapa
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

webmaster