how to build a site

Informācija

Licencētās izglītības programmas Alūksnes novada vidusskolā:

Programmas kodsProgrammas nosaukums
31014011Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas 
01011111Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
21011111Pamatizglītības programma
23011112Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
21015811Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
31011011Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31011012Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31011013Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
21015611Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Alūksnes novada vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2020./2021. m.g. 1. semestris

Pirmsskolas nodarbību plāns 2020./2021. mācību gads

Skolotāju tikšanās laiki ar vecākiem 2020./2021. mācību gads

Alūksnes novada vidusskolas konsultāciju laiki 2020./2021. mācību gads

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Alūksnes novada vidusskolā

Alūksnes novada vidusskolas nolikums par "Pateicības", "Atzinības" pasniegšanu un izglītojamā ierakstīšanu goda grāmatā.

Alūksnes novada vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Dalītais stundu sākums/beigas 2020./2021. mācību gads

Mācību literatūras saraksts 2020./2021. mācību gadam.

Rīcības shēma uzturēšanās kārtība izglītības iestādē izglītojamo vecākiem un citām personām.

Alūksnes novada vidusskolas darba plāns 2020. gada jūnija mēnesim.

© Aluksnes novada vidusskola 2018