Informācija

Licencētās izglītības programmas Alūksnes novada vidusskolā:

Programmas kodsProgrammas nosaukums
01011111Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
21011111Pamatizglītības programma
21015611Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015811Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
31016011Vispārējās vidējās izglītības programma
Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Built with ‌

Website Software