Informācija

best free css templates

Licencētās izglītības programmas Alūksnes novada vidusskolā:

Programmas kodsProgrammas nosaukums
31014011Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas 
01011111Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
21011111Pamatizglītības programma
23011112Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
21015811Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
31011011Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31011012Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31011013Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
21015611Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

© Aluksnes novada vidusskola 2018