Projekts "Esi līderis"

Mobirise

    Aicinām uzņēmīgākos, drosmīgākos, mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus un skolotājus piedalīties Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis!”, kurā jau ir piedalījušies 12036 skolēnu no 152 skolām. Projektu dalībnieki ir drosmīgi un mērķtiecīgi kā arī, protams, uz veiksmi tendēti jaunieši visā Latvijā!

    Projekts „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, lai jauniešus motivētu iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.

    Turklāt, projekts „Esi Līderis!” rūpējas ne tiki par saviem jauniešiem, bet arī par skolotājiem, piedāvājot apgūt bezmaksas dažādas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Programmas saskaņotas un apstiprinātas Izglītības un zinātnes ministrijā.

    Piedaloties projektā „Esi Līderis” jauniešiem ir iespēja:

    • Iegūt Valsts akreditētu profesionālās pilnveides apliecību

    • Iegūt iemaņas uzņēmējdarbībā un projektu veidošanā

    • Sekmēt individuālo konkurenci darba tirgū

    • Veicināt studiju uzsākšanu

    • Iespēja lietderīgi, aizraujoši un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku attīstot savu personību

    • Jaunu kontaktu veidošana

    • Iespēja piedalīties dažādos konkursos un pasākumos

    • Iespēja piedalīties izzinošos ceļojumos pa Eiropu

    • Un daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā.

    Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem – skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 komerczinību priekšmetus, kas jauniešu sagatavo turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai.

    Apgūstamie priekšmeti:

    • Lietišķā etiķete

    • Mārketings

    • Uzņēmējdarbība

    • Lietvedība

    • Grāmatvedība

    • Likumdošana

    • Menedžments

    Informāciju par projektu "Esi līderis" prezentācijas formā var lejupielādēt šeit.

    Projekta ietvaros skolotāji un skolēni ir piedalījušies starptautiskā profesionālās kvalifikācijas pilnveides seminārā programmas "Esi Līderis" ietvaros. Prezentācija par semināra norisi šeit.

Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Designed with ‌

HTML Website Creator