Uz sākumu
Skolotāji
Skolas padome
Interešu izglītība
Mēs lepojamies
Informācija
Projekti
Kontakti
Iepirkumi
Comenius projekti
Fotogalerija
Bibliotēka
Erasmus+
Ēdināšana
Projekts "Esi līderis"
Karjera
Pašnovērtējuma ziņojums

















Aicinām uzņēmīgākos, drosmīgākos, mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus un skolotājus piedalīties Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis!”, kurā jau ir piedalījušies 12036 skolēnu no 152 skolām. Projektu dalībnieki ir drosmīgi un mērķtiecīgi kā arī, protams, uz veiksmi tendēti jaunieši visā Latvijā!
Projekts „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, lai jauniešus motivētu iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
Turklāt, projekts „Esi Līderis!” rūpējas ne tiki par saviem jauniešiem, bet arī par skolotājiem, piedāvājot apgūt bezmaksas dažādas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Programmas saskaņotas un apstiprinātas Izglītības un zinātnes ministrijā.

Piedaloties projektā „Esi Līderis” jauniešiem ir iespēja:
    Iegūt Valsts akreditētu profesionālās pilnveides apliecību
    Iegūt iemaņas uzņēmējdarbībā un  projektu veidošanā
    Sekmēt individuālo konkurenci darba tirgū
    Veicināt studiju uzsākšanu
    Iespēja lietderīgi, aizraujoši un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku attīstot savu personību
    Jaunu kontaktu veidošana
    Iespēja piedalīties dažādos konkursos un pasākumos
    Iespēja piedalīties izzinošos ceļojumos pa Eiropu
    Un daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā.

Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem – skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 komerczinību priekšmetus, kas jauniešu sagatavo turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai.

Apgūstamie priekšmeti:
    Lietišķā etiķete
    Mārketings
    Uzņēmējdarbība
    Lietvedība
    Grāmatvedība
    Likumdošana
    Menedžments

Informāciju par projektu "Esi līderis" prezentācijas formā var lejupielādēt šeit.

Projekta ietvaros skolotāji un skolēni ir piedalījušies starptautiskā profesionālās kvalifikācijas pilnveides seminārā programmas "Esi Līderis" ietvaros. Prezentācija par semināra norisi šeit.
























































webmaster