Erasmus+

Mobirise

    Alūksnes novada vidusskolā ir noslēdzies „Erasmus +” stratēģisko skolu partnerības projekts „Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!”, kura mērķis ir samazināt skolēnu agrīno aiziešanu no skolas dažādu iemeslu dēļ. Lasīt vairāk

Mobirise

    Jau trešo gadu Alūksnes novada vidusskolā notiek projekta „Erasmus +” stratēģisko skolu partnerības projekta „Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!” aktivitātes, kuru mērķis ir samazināt skolēnu agrīno aiziešanu no skolas dažādu iemeslu dēļ. Šī mācību gada aktivitātes iekļāva sportošanu un fotogrāfijas mākslu. Lasīt vairāk

Mobirise

    Alūksnes novada vidusskolā projekta “Erasmus +” ietvaros maijā tika organizētas radošās darbnīcas bērniem kopā ar vecākiem un mācību ekskursija uz pasākumu “Mēs par tīru Latviju!”. Vecāki kopā ar bērniem varēja apmeklēt kādu no 4 darbnīcām – “Tanagramas”, “3D Origami”, “Pārvērtības” un “Mācies ar prieku angļu valodu”. Lasīt vairāk

Mobirise

    No 05.-08.maijam 2016.g. notika transnacionālā KA2 skolu stratēģisko skolas sadarbības partnerību projekta Nr. 2014-1-TR01-KA201-0117245 “ERASMUS +” “ High School Drop Outs: One is too many” sanāksme Bulgārijas partnerskolā. Uz projekta sanāksmi devās Līga Krūmiņa un Aina Ezeriņa. Lasīt vairāk

Mobirise

    No 29.02.-04.03.2016. Alūksnes novada vidusskolas skolotāji Vadims Savkovs un Aina Ezeriņa kopā ar skolēniem Danu Melgalvi, Gunti Celmu, Kristeru Mustu piedalījās projekta “High school drop outs – One is too many” ( Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!”) mācīšanās aktivitātē Portugālē. Lasīt vairāk

Mobirise

    Skolas un vecāku kopējais mērķis ir ieinteresēt skolēnus mācību procesā, motivēt apmeklēt skolu, padarīt skolas dzīvi interesantāku, saistošāku skolēniem, tāpēc Alūksnes novada vidusskolā projekta “Erasmus +” ietvaros tika organizētas vairākas aktivitātes gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, tādas kā radošās darbnīcas, apmācības un semināri. Lasīt vairāk

Mobirise

    2015./2016.mācību gads Alūksnes novada vidusskolai iezīmējas kā otrais gads realizējot Erasmus+ stratēģiskās skolu partnerības projektu “Skolēnu atskaitīšana no skolas: arī viens ir daudz!” (partnervalstis – Turcija, Grieķija, Norvēģija, Kipra, Portugāle, Latvija, Lietuva, Apvienotā Karaliste, Itālija, Bulgārija). Lasīt vairāk

Mobirise

    Alūksnes novada vidusskola ir iesaistījusies Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu stratēģiskās partnerības projektā “ Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz!” kopā ar 9 valstīm: Turciju, Angliju, Norvēģiju, Itāliju, Kipru, Grieķiju, Portugāli, Lietuvu un Bulgāriju. Projekts norisināsies no 2014.-2017.gadam.  

    Skolēnu atskaitīšana no skolas ir daudzšķautņaina un sarežģīta problēma, kas var rasties personīgo, sociālo, ekonomisko, izglītības vai ģimenes apstākļu dēļ. Skolām ir svarīga loma, lai risinātu šo problēmu. Viens no Eiropas izglītības stratēģijas mērķiem ir līdz 2020.gadam samazināt skolēnu atskaitīšanu no skolas , lai vidējais rādītājs būtu mazāk par 10%.Investīcijas izglītībā palielina jauniešu izredzes darba tirgū. Projekta mērķis ir atrast jaunas metodes, smelties pieredzē no partnervalstīm, lai samazinātu skolēnu atbirumu.

    Informācija http://oneistoomanyaluksne.blogspot.com/


Erasmus+ KA2 pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekta “High school Drop Outs: One is too many!” ( Skolēnu atskaitīšana no skolas – arī viens ir daudz!” Dalībvalstis: Turcija, Apvienotā Karaliste, Itālija. Kipra, Norvēģija, Lietuva, Grieķija, Latvija, Bulgārija, Portugāle.


Projekta darbības periods 2014. g. septembris - 2015. g. maijs


    Ir apritējis viens mācību gads no trijiem, kurā Alūksnes vidusskolas skolotāji un skolēni ir veikuši apjomīgu darbu.

    Projekta sākuma fāzē dalībvalstis izstrādāja projekta logo (katrā dalībvalsts skolā notika logo veidošana, tika nobalsots labākais), skolotāju transnacionālā vizītē Turcijā tika izvēlēts labākais logo no 10 valstīm, logo , ko veidoja lietuviešu skola. Tika izveidota facebook.com. vietnē projekta grupa gan skolēniem, gan skolotājiem.

    Decembrī notika pirmā partnervalstu tikšanās Turcijā, kurā notika savu skolu, valstu iepazīstināšana vienam ar otru. Tika apspriesti turpmākie uzdevumi un projekta dalībnieku vizītes un mobilitātes, nosprausti tuvākie mērķi. Sanāksmē piedalījās skolas direktore I.Līviņa un koordinatore A.Ezeriņa.

    Paralēli skolā tika izveidots projekta informatīvais stends par projekta aktivitātēm, blogs: http://oneistoomanyaluksne.blogspot.com/ kā arī izveidota projekta siena.

    Tika izveidota skolēnu un skolotāju Erasmus+ komanda, kura regulāri satikās un sprieda par veicamajiem uzdevumiem.

    Kā viens no tiem bija filmas veidošana, kā skolēns saskata šo problēmu, izkrišanu no skolas, kāpēc tā notiek. Kopumā mūsu skolēni izveidoja 10 filmas, visas bija lieliskas, skolēni bija centušies. Labāko filmu no katras valsts prezentējām skolēnu īstermiņa mācību mobilitātē Itālijā.

    Katra skola noskaidroja skolēnus, kas ir riska grupā, veicot aptauju, izanalizējot to. Vēlāk tā tika prezentēta Itālijā.

    Kā uzlabot skolēnu mācību rezultātus? Veicām eksperimentu: skolēns māca skolēnu konsultāciju laikā. Skolēni-skolotāji guva pieredzi, gatavojās konsultācijām, nostiprināja zināšanas, skolēni, kuri mācījās jutās drošāk ar vienaudžiem, vairāk nekautrējās uzprasīt nezināmos jautājumus.

    Skolā notika gan karjeras dienas, gan ekskursijas uz darbavietām, gan skolēni “ēnoja” – vēroja konkrētas profesijas pārstāvi visu darba dienu, vēlāk dalījās ar pieredzi skolasbiedriem.

    Martā notika skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte Itālijā, Lecce. Mobilitātē piedalījās E.Barinova, G.Skaistkalns, Ģ.Vaskis, koordinatore Aina Ezeriņa. Mobilitātes laikā skolēni dzīvoja ģimenēs, mācījās itāļu kultūru un tradīcijas, stāstīja par savējām, Skolēni bija izveidojuši prezentāciju “Kā es jūtos savā skolā?” visas skolas iepazīstināja ar to. Tāpat skolēni piedalījās mācību stundās, iepazinās ar Lecces vēsturisko mantojumu. Skolēni strādāja jauktās grupās, veidoja plakātus, kuros atspoguļoja projekta tēmu “ School Drop Outs”(skolēnu atskaitīšana no skolas), savu redzējumu par to.

    Par projekta gaitu notika prezentācija Rīgā, seminārā” "Agrīnās izglītības pamešanas novēršana", kuru prezentēja koordinatore Aina Ezeriņa.

    Aprīļa beigās un maija sākumā notika transnacionālā skolotāju sanāksme Apvienotajā Karalistē , Londonā. Sanāksmē piedalījās skolotāja S.Čibala un koordinatore A.Ezeriņa Sanāksmē notika prezentācijas par gada budžetu, aktivitātēm, kas ir notikušas skolā, kā arī tika izveidota atskaite par padarīto, apspriestas nākošā gada mobilitātes un sanāksmes, precizēti partnervalstu pienākumi, apspriesti šā gada vēl veicamie uzdevumi. Turcija prezentēja kopējo projekta mājas lapu : http://oneistoomany.net/., kura vēl sagatavošanas posmā, kā arī informāciju par projektu var atrast arī Eiropas skolotāju vietnē http://www.etwinning.net/.


Mobirise

© Aluksnes novada vidusskola 2018

Page was started with Mobirise