Darbības vīzija un pamatmērķis

Misija

Pārmaiņām un sadarbībai atvērta mācību iestāde ar mūsdienīgu nodrošinājumu un estētiski sakoptu vidi.

Vīzija par izglītojamo

Sadarboties spējīgs un atbildīgs cilvēks.

Vērtības

Cilvēks, sadarbība, drošība, individualizācija.

© Aluksnes novada vidusskola 2018

Designed with Mobirise ‌

Free Web Designing Software