html5 templates

Aktualitātes

01.03.2019. Ir iznācis "Alūksnes un Malienas ziņas" pielikums "Skola Kanaviņu kalnā" sadarbībā ar "Alūksnes un Malienas ziņas". Pielikumu iespējams apskatīt arī digitālā veidā 1. lapa šeit, 2. lapa šeit.
11.02.2019. 2018. / 2019. m.g. Alūksnes novada vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidums notiks 15. jūnijā plkst. 13:00 Alūksnes kultūras centrā.

08.01.2019. Alūksnes novada vidusskola aicina bijušos skolotājus, skolas darbiniekus uz skolas 80 gadu jubileju un absolventu salidojumu 2. februārī. Sīkāka informācija pieejama šeit.

21.12.2018. Ziemassvētku un jaunā 2019. gada gaidās ir iznācis kārtējais "Alūksnes Ziņu" pielikums "Skola Kanaviņu kalnā" sadarbībā ar "Alūksnes Ziņām". Pielikumu iespējams apskatīt arī digitālā veidā 1. lapa šeit, 2. lapa šeit.
21.12.2018. Pamatojoties uz Alūksnes novada vidusskolas PP protokolu Nr. 5 no 18.12.2018. ir izteiktas pateicības izglītojamajiem par 2018./2019. mācību gada 1. semestra sasniegumiem. Izglītojamo sarakstu iespējams apskatīt šeit.
16.11.2018. Sagaidot Latvijas 100. gadadienu ir iznācis kārtējais "Alūksnes Ziņu" pielikums "Skola Kanaviņu kalnā" sadarbībā ar "Alūksnes Ziņām". Pielikumu iespējams apskatīt arī digitālā veidā 1. lapa šeit, 2. lapa šeit.

07.11.2018. Aptauja par to, kad rīkot mūsu skolas 80 gadu jubileju ir noslēgusies! Skolas jubileju svinēsim 2019. gada februārī! Aptaujas rezultātus skatīt šeit.

08.10.2018. Šogad mēs svinēsim mūsu skolas 80 gadu jubileju. Būtu priecīgi redzēt visus skolas absolventus šajā pasākumā! Vēlamies zināt jūsu viedokli, lai izvēlētos optimālu pasākuma norises datumu, tāpēc esam izveidojuši aptauju, kuru visiem interesentiem piedāvājam aizpildīt. Aptauju iespējams atrast šeit.

03.10.2018. Noslēdzoties pirmajam mācību gada mēnesim ir iznācis kārtējais "Alūksnes Ziņu" pielikums "Skola Kanaviņu kalnā" sadarbībā ar "Alūksnes Ziņām". Pielikumu iespējams apskatīt arī digitālā veidā 1. lapa šeit, 2. lapa šeit.

28.08.2018. Esiet sveicināti jaunajā mācību gadā! Lai izdodas viss iecerētais un lai rezultāti mācībās neliek vilties! Uz tikšanos, ārā pie skolas, 03.09.2018. plkst. 10.00!

09.07.2018. Ar vasarīgām noskaņām ir iznācis kārtējais "Alūksnes Ziņu" pielikums "Skola Kanaviņu kalnā" sadarbībā ar "Alūksnes Ziņām". Pielikumu iespējams apskatīt arī digitālā veidā 1. lapa šeit, 2. lapa šeit.

05.06.2018. Ir apstiprināts Alūksnes novada vidusskolas 2018./2019. m.g. mācību literatūras saraksts. Ar sarakstu var iepazīties šeit.

31.05.2018. Pamatojoties uz Alūksnes novada vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdes protokolu Nr. 2 no 28.05.2018. ir izteiktas pateicības izglītojamajiem par 2017./2018. m.g. sasniegumiem. Izglītojamo sarakstu iespējams apskatīt šeit. Lai jauka un saulaina vasara! Tiekamies 2018. / 2019. mācību gadā Alūksnes novada vidusskolā!

18.05.2018. Pamatojoties uz Alūksnes novada vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdes protokolu Nr. 1 no 18.05.2018. ir izteiktas pateicības 9. un 12. klašu izglītojamajiem par 2017./2018. m.g. sasniegumiem. Izglītojamo sarakstu iespējams apskatīt šeit.

02.05.2018.  Ar pavasarīgām noskaņām ir iznācis kārtējais "Alūksnes Ziņu" pielikums "Skola Kanaviņu kalnā" sadarbībā ar "Alūksnes Ziņām". Pielikumu iespējams apskatīt arī digitālā veidā 1. lapa šeit, 2. lapa šeit.

09.01.2018. Neilgi pirms jaunā gada atnākšanas ir iznācis arī kārtējais "Alūksnes Ziņu" pielikums "Skola Kanaviņu kalnā" sadarbībā ar "Alūksnes Ziņām". Pielikumu iespējams apskatīt arī digitālā veidā 1. lapa šeit, 2. lapa šeit.

© Aluksnes novada vidusskola 2018