Latvijas skolas soma

Kas ir ”Latvijas skolas soma”?
    „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
    Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.
    Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
    Ar plašāku informāciju par “Latvijas skolas somu” var iepazīties: https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/
Mobirise


    2018.gada 6.septembrī ”Arēnā Rīga” norisinājās vērienīgs pasākums skolu jaunatnei, kas veltīts Latvijas valsts simtgades projekta “Latvijas skolas soma” atklāšanai. Pasākuma atklāšanā kultūras ministre Dace Melbārde, uzsverot, ka šī, lielākā no Latvijas valsts simtgades iniciatīvām, ikkatram no vairāk nekā 240 tūkstošiem 1.-12.klases skolēnu to palīdzēs piedzīvot, izzināt un nodot tālāk. Skolēniem no ikviena Latvijas novada bija iespēja piedalīties interaktīvās darbnīcās un vērot koncertu “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs”. Atklāšanas koncertā uzstājās Raimonds Pauls, vijolnieks Daniils Bulajevs, The Ludvig, Laima Jansone, grupa “Dagamba”, Matīss Čudars, Edavārdi, dejotāja un horeogrāfe Liene Grava, Justs Sirmais, Daumants Kalniņš, grupa “Auļi”, soprāns Marlēna Keine, DJ Monsta un DJ Rudelies, simfoniskais orķestris „DD” diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, dejotāji, velo triālisti ''Karters'' un citi mākslinieki, apvienojoties netradicionālās kombinācijās un mudinot jauniešus arī pašiem būt radošiem. Pirms koncerta „Arēna Rīga” aizrautīgi degustēja dažādus radošos eksperimentus, iepazina kino un animācijas tapšanas aizkulises, kā arī dalījās iespaidos, kādu viņi saredz Latviju vēl pēc simt gadiem. Stāstos tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju. Šo pasākumu klātienē vēroja arī Alūksnes novada vidusskolas meitenes: Viktorija Āboltiņa, Marta Čibala, Loreta Cvetkova, Ance Katrīne Āboliņa, Santa Ķikute un skolotāja Baiba Dzelzskalēja- Kalēja.

Mobirise

Alūksnes novada vidusskolas

"Latvijas skolas soma"

2020./2021. mācību gads

Piedāvātajās kultūras aktivitātēs piedalījās ikviens skolēns no 1.-12.klasei. Visa mācību gada garumā bija iespēja apmeklēt Alūksnes muzeja izstrādātās muzejpedagoģiskās programmas, Alūksnes Bānīša stacijas muzeju, nodarbības Ates un Jaunlaicenes muzejos.

Skolā 1.-5.klases skolēniem bija gleznotāju Aijas Princes un Daigas Krūmiņas Mākslas studijas tradicionālās un netradicionālās glezniecības tehnikas nodarbības. Savukārt 9.-11.klases skolēni Alūksnes Kultūras centrā apmeklēja "Carneval Youth" koncertu “Naivais Ku- kū”.

Sākoties attālinātajam mācību procesam Alūksnes muzeja apmeklējums, ievērojot Covid-19 ierobežojumus bija iespējams tikai individuāli, un šo iespēju izmantoja vairākas ģimenes, pēc tam veicot arī ļoti interesantus uzdevumus. Attālināti bija iespēja vērot muzikāli izglītojošus koncertus un teātra izrādes.


Alūksnes novada vidusskolas

"Latvijas skolas soma"

2019./2020. mācību gads


    Šīs programmas mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

1.-4.klasei 7.decembrī būs iespēja apmeklēt izrādi Alūksnes kultūras centrā “Sniegbaltītes skola”. Leģendārā pasaka "Sniegbaltītes skola" ir kļuvusi par vienu no mīļākajam bērnības pasakām jau daudzām paaudzēm. Šogad Latvijas Jaunatnes teātris saviem skatītājiem piedāvās jaunu un krāšņu šīs muzikālās bērnu pasakas iestudējumu, kurā darbosies visiem labi zināmie pasakas tēli - Sniegbaltīte, Salatēvs, zaķēni, vilcēns un citi meža zvēri. Izrādē redzētais ir saistībā ar latviešu valodu, dabaszinībām, mūziku, sportu.

5.-6.klasei Alūksnes muzejā būs muzejpedagoģiskā programma par novadpētniecību, arhitektūru, vizuālo mākslu, kultūras mantojumu.

7.,8.,10.klasei 24.oktobrī būs iespēja apmeklēt izrādi Alūksnes kultūras centrā “Lielais loms”. Izrāde pēc Annas Brigaderes lugas motīviem ,,Lielais loms”. Gluži kā sena skaņu plate A. Brigaderes luga “Lielais loms” aizsauc laikos, kad debesis bija zilākas un zāle zaļāka. Bet ļaudis tādi paši kā šodien – mīlestības alkstoši un meklējoši. Izrādē redzētais tiks pārrunāts latviešu valodā, literatūrā, vēsturē, mūzikā.

9.,11.klasei 9.oktobrī būs iespēja apmeklēt Dailes teātra Rīgā izrādi “Reāli sliktie puiši”. Tomu un Lindu gaida ļoti atbildīgs brīdis - viņi gatavojas adoptēt bērnu. Viņi ir izstudējuši visu, kas attiecas uz drošības noteikumiem: elektroierīcēm, pirmās palīdzības aptieciņām, saldumiem un durstīgām puķēm. Šī ir laimīgākā diena Toma un Lindas dzīvē - vai arī tā tāda būtu, ja Toma sasodītie brāļi nebūtu nolēmuši palīdzēt. Šīs palīdzības rezultātā sākas īsts juceklis ar nelegāliem imigrantiem, kontrabandas cigaretēm un nozagtu līķi. Sliktāk taču vairs nevar būt?O, nē, var gan! Spēlē vēl iesaistās īsts krievu mafijas bandīts. Un tad gan viss paliek diezgan sarežģīti. Bet vēl jau nav vakars! Izrādē redzētais tiks pārrunāts literatūrā, veselības mācībā, vēsturē, ģeogrāfijā, ētikā, mūzikā.

12.klasei 2.oktobrī būs iespēja apmeklēt Dailes teātra Rīgā izrādi ”Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”. Amerikāņu rakstnieka Kena Kīzija romāns „Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu" (1962) uzreiz pēc publicēšanas kļuva par bestselleru. Makmērfijs ir dzimis brīvībai. Bezrūpīgais, brutāli sirsnīgais kāršu spēlmanis, kurš psihiatriskajā slimnīcā nokļuvis, izvairoties no labošanas darbiem, ir cienīgs pretinieks māsai Rečidai. Sistēma samaļ individualitāti, un cilvēks nespēj iekļauties no malas diktētā striktā dresūras režīmā vai paciest iejaukšanos personības privātajā dzīvē. Taču visšokējošākais ir tas, ka lielākā daļa pacientu šādu neciešamu dzīvi sev ir izvēlējušies labprātīgi. Nav īsti skaidrs, vai ārprātīgs esi tu pats, vai arī visi apkārtējie. Traģiski komiskie notikumi finālā noved pie attīrīšanās un atbrīvošanās - kaut arī par dārgu cenu. Izrādē redzētais tiks pārrunāts angļu valodā, literatūrā, veselības mācībā, vēsturē.

Katrai klasei pirms vai pēc apmeklētā pasākuma kādā no mācību priekšmetiem būs radošs darbs vai pārrunas. Par to skolēni tiks informēti, kā arī izskaidroti vērtēšanas kritēriji, ja darbs tiks vērtēts. Pārrunājot par apmeklēto pasākumu skolēnam ir jāprot pateikt argumentētu savu viedokli.

Apmeklējot pasākumus ir jāievēro uzvedības normas, ģērbšanās prasības, un ar savām darbībām nedrīkst traucēt apkārtējos cilvēkus.

Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Made with ‌

Website Builder Software