Uz sākumu
Skolotāji
Skolas padome
Interešu izglītība
Mēs lepojamies
Informācija
Projekti
Kontakti
Iepirkumi
Comenius projekti
Fotogalerija
Bibliotēka
Erasmus+
Ēdināšana
Projekts "Esi līderis"
Karjera
Pašnovērtējuma ziņojums


Adrese:
Alūksnes novada vidusskola
Kanaviņu iela 14,
Alūksne, LV4301
(+371)26133347,   fax    64381670, anv@aluksne.lv
 
Ilze Līviņa
Skolas direktore
  ilze.livina@aluksne.lv
  64381669
  ( +371) 29275267
Silva Zariņa
Direktores vietniece izglītības jomā
   silvazarina@inbox.lv
   ( +371)  29235171
Natālija Dubasova
Medicīnas māsa
    natalija.dubasova@inbox.lv
    ( +371)  26414815
Baiba Dzelzskalēja-Kalēja
Sociālais darbinieks
  baibadz.k@inbox.lv
  (+371) 29439793
Marina Saveļjeva
Skolas bibliotekāre
  marsav@inbox.lv
Inita Lāce
Skolas arodkomitejas priekšsēdētāja
  inlace@inbox.lv
  ( +371) 26169530
Normunds Strupiņš
Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos
   nstrupins@inbox.lv
   ( +371) 29489497
Irēna Semeika
Lietvede-sekretāre
  anv@aluksne.lv
  64381670
  (+371) 26133347
Māra Verbicka
Personāla vadītāja
  anv@aluksne.lv
  64381670
  (+371) 26133347


Skolas direktore Ilze Līviņa
Pirmdienās         
     
8.00-9.00 202. kab.

Direktores vietniece izglītības jomā Silva Zariņa
Pirmdienās

13.00-14.00 211. kab.
Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Normunds Strupiņš
Pirmdienās
        
8.00-9.00 209. kab.

Sociālais darbinieks Baiba Dzelzskalēja-Kalēja
Pirmdienās
8.00-9.00 212. kab.
Medicīnas māsa Natālija Dubasova
Pirmdienās
         Otrdienās           
Trešdienās
 Ceturtdienās
Piektdienās
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
Skolas bibliotēka
Pirmdienās
         Otrdienās           
Trešdienās
 Ceturtdienās
Piektdienās
8.00 - 16.30
8.00 - 16.30
8.00 - 16.30
8.00 - 16.30
8.00 - 14.30
Pārtraukums
13.15 - 13.45
Skolēnu brīvdienās bibliotēka atvērta
9.00 - 12.00


webmaster